Kjære hytteeiere i områdene Myrefjell, Skjærbrekka, Høghaug, Sagstugo, Steintjønn, Sundtjønn, Sørkje, Vorset og Svartløk/ Smy-Li.

 

Medlemskap i Søre Vegglifjell Hytteforening er frivillig, men det er viktig at så mange som mulig bidrar til en positiv utvikling i vårt område. Vi oppfordrer derfor deg som hytteeier i Søre Vegglifjell å melde deg inn og gjennom dette bidra i denne utviklingen. Gå gjerne inn på Søre Vegglifjell Hytteforening for mer informasjon.

Full kontingent for 2022 er på kr. 1.000,-. Av dette beløpet går kr. 900,- direkte til opparbeiding, vedlikehold og preparering av skiløyper, stier og sykkelløyper via Vegglifjell Friluftlag (https://vegglifjell.no/vegglifjell-friluftslag/). Resterende beløp dekker blant annet fiskekortordning, drift av webkamera/værstasjon, barneskirenn samt diverse kostnader til drift av selve foreningen. Dersom du/dere betaler en årlig avgift direkte til Vegglifjell Friluftlag, er kontingenten redusert til kr. 100,-. 

Det er viktig at medlemmene betaler inn kontingent sånn at hytteforeningen kan bidra økonomisk til Vegglifjell Friluftslag sånn at de får gjort jobben sin.

Ved eventuelle spørsmål kontakt oss på e-post adressen post@sorevegglifjell-hytteforening.no. Hovedutsendelse av kontingentfaktura for 2022 vil være i midten av mai. Etter dette vil fakturaer ble sendt ut fortløpende for nye medlemmer.

 Med Vennlig Hilsen

Styret i Søre Vegglifjell Hytteforening

Medlemstype Pris
Medlem - Normal pris 1 000,00 Til Innmelding
Medlem - Redusert pris 100,00 Til Innmelding